خصوصیت ورق گرندوود یا ورق فوق برجسته

بارزترین و مهمترین خصوصیت ورق گرندوود یا ورق فوق برجسته همانطور که از نامش پیداست، برجستگی شبیه بافت چوب است. هنگامی که به ورق گرندوود نگاه می کنید احساس می کنید که از چوب واقعی ساخته شده است. هنگامی که آن را لمس می کنید حس لامسه نیز حس بینایی شما را تصدیق خواهد کرد. شاید تنهای احساسی که چوب واقعی را از ورق گرندوود تشخصی می دهد حس بویایی باشد، چون بدون شک بوی چوب واقعی بسیار متفاوت از هر محصول صنعتی دیگری خواهد بود.