بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، ماشین آلات، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته

گروه صنعتی آذران چوب کویر مقدم شما را در

بیستمین نمایشگاه بین المللی چوب، مواد اولیه، ماشین آلات، یراق، تجهیزات مبلمان و صنایع وابسته

از 9 الی 12 بهمن ماه 1401

در سالن خلیج فارس، طبقه اول و دوم گرامی می دارد